Pracownia RTG w naszym Centrum Medycznym CZECHÓW pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 18.00. 

 

Nasza pracownia wykonuje pełny zakres badań RTG oraz RTG zębów.

 

Zdjęcia RTG wykonywane są zarówno w ramach NFZ jak i komercyjnie.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2012 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej,

 na badania RTG należy zgłaszać się ze skierowaniem od lekarza.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© TND