Badanie OCT to bardzo nowoczesna, bezpieczna, nieinwazyjna i bezkontaktowa technika obrazowania przekrojów tkanek oka takich jak na przykład: siatkówka, tarcza nerwu wzrokowego czy rogówka. Badanie pozwala na wykrycie zmian w grubości siatkówki, zlokalizowanie obrzęków, ocenę odwarstwień centralnej siatkówki i nabłonka barwnikowego.

Tomograf wykorzystuje światło rozproszone na poszczególnych warstwach tkanki, które pozwala obserwować najmniejsze zaistniałe zmiany w siatkówce oka i tarczy nerwu wzrokowego. To pozwala badającemu na analizę przekrojów tkanki (tomogramów) w wymiarze trójwymiarowym tworząc mapy poszczególnych warstw siatkówki.

 

Tomografia optyczna stosowana jest we wczesnej diagnostyce chorób:
➢ jaskra
➢ zwyrodnienie plamki (AMD)
➢ zmiany cukrzycowe w siatkówce oka
➢ otwór w plamce
➢ obrzęk plamki
➢ nowotwory oka
➢ zwłóknienie przedplamkowe
➢ centralna retinopatia surowiczna
➢ zmiany barwnikowe naczyniówki
➢ błony na siatkówce

 

Konsekwencją tych schorzeń może być utrata wzroku dlatego tak ważne jest ich wczesne i precyzyjne zdiagnozowanie.
Badanie OCT nie wymaga przygotowania ze strony pacjenta. Ze względu na bezpieczeństwo badania i jego nieinwazyjny charakter może być powtarzane wielokrotnie. Ponowne wykonanie OCT pozwala na śledzenie przebiegu choroby na przestrzeni czasu oraz ocenę skuteczności podjętego leczenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku takich chorób jak jaskra, AMD lub retinopatia cukrzycowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© TND