Badanie Spirometryczne w Centrum Medycznym Czechów wykonywane jest w czwartki w godz. 0d 9.00 do 13.00 w gab. nr 27, prosimy o wcześniejsze umówienie się na badanie, w rejestracji głównej lub pod nr tel. (81) 741- 54- 07, 741- 20- 44.

 

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

 Badanie służy ocenie wydolności oddechowej człowieka. Badanie spirometryczne ma określić pojemność zawartych w płucach gazów i dać informację o sprawności wentylacyjnej układu oddechowego. Ma ono także za zadanie określenie szybkości i objętości wymiany gazowej w płucach. Badanie to wykonuje się u ludzi ze schorzeniami oddechowo- krążeniowymi, ale również celem dokonania ekspertyzy w zawodowych chorobach płuc. Wykonanie próby u ludzi zdrowych może być użyteczne w ocenie ich przydatności do pracy w określonych zawodach, lub uprawiania sportów. Badanie polega na pomiarze objętości powietrza przesuwającego się z lub do układu oddechowego podczas oddychania (cyklu
oddechowego). Pomiary spirometryczne uzyskiwane są za pomocą specjalnych aparatów (spirometrów, spirografów) połączonych zwykle z komputerem i dostarczają danych diagnostycznych o ilości oraz czynności miąższu płucnego.

 

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA:

➢ choroby układu oddechowego
➢ operacje na miąższu płucnym
➢ monitorowanie leczenia chorób płuc

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza.

 

OPIS BADANIA

W czasie badania pacjent oddycha poprzez ustnik połączony specjalna rurką z aparatem spirometrycznym (ryc. 13- 1). Często pacjentowi zakłada się odpowiedni zacisk na nos, który zapewnia, że powietrze oddechowe w całości przechodzi przez ustnik. Przed przystąpieniem do właściwych pomiarów spirometrycznych chory powinien wykonać kilka głębokich oddechów. Kolejna czynność to wzięcie bardzo głębokiego wdechu i po przyłożeniu szczelnie ustnika do ust,jak najszybsze wydychnięcie do aparatu całego zapasu powietrza zawartego w płucach. Dalsze ruchy oddechowe wykonywane są zgodnie z poleceniami osoby wykonującej badanie. W czasie wykonywania pomiarów na ekranie monitora spirografu wyświetlają się wartości poszczególnych parametrów, m.in. VC - pojemność życiowa, FEV - nasilona objętość wydechowa pierwszosekundowa. Pierwsza z nich obrazuje pojemność płuc w czasie głębokiego wdechu, druga - objętość powietrza wydychanego w czasie maksymalnie nasilonego i szybkiego wydechu (obie te wartości obrazują pośrednio możliwość adaptacji oddechowej chorego po usunięciu płuca).
Wynik badania przekazywany jest w formie opisu z podaniem wartości liczbowych badanych parametrów, niekiedy z dołączonymi wykresami.
Badanie trwa zwykle kilka minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© TND