W naszym Centrum Medycznym CZECHÓW, mają Państwo, możliwość wykonania wszystkich badań profilaktycznych w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7.30 do 12.30.
Zapraszamy do współpracy w zakresie opieki nad pracownikami oraz uczestnictwa w programach promocji zdrowia. Badania przeprowadzane są w godzinach przedpołudniowych w naszej siedzibie przy ul. Kompozytorów Polskich 8. Zakres konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych ustalamy zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie informacji określających stanowisko pracy, zawartych w skierowaniu, wystawionym przez pracodawcę. Na podstawie kompleksowej oceny stanu zdrowia badany otrzymuje stosowne zaświadczenie.
Pełne badanie w skład, którego wchodzą analizy laboratoryjne, konsultacje specjalistyczne i końcowe badanie lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych, wykonywane jest w ciągu jednego dnia.

 

Lekarze pracujący w naszej poradni: 

Lekarz spec. medycyny pracy Aneta Matysiewicz - poniedziałek  730 - 1230

Lekarz spec. medycyny pracy Marzena Mierzicka - wtorek  730 - 1230 

 

   
© TND