Anna Zając - koordynator, pielęgniarka środowiskowo - rodzinna, gabinet szczepień

mgr Wiesława Wiater - pielęgniarka środowiskowo - rodzinna

Lidia Brzyska - pielęgniarka środowiskowo - rodzinna

Olga Piotrowicz - pielęgniarka środowiskowo - rodzinna

Maria Poliszuk - pielęgniarka, gabinet szczepień
Justyna Jabłoniec - położna środowiskowa

Monika Łuka - położna środowiskowa

Dorota Chudzik pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego 

 

   
© TND