REJESTRACJA PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

Tel. 81 741 54 07
Tel. 81 741 20 44

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
730 - 1800

  

REJESTRACJA BADAŃ USG ORAZ ECHO SERCA

Tel. 81 718 72 07

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
730 - 1430

 

REJESTRACJA PORADNI DERMATOLOGICZNEJ

Tel. 81 741 07 77
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
730 - 1800

 

REJESTRACJA PORADNI LEKARZA RODZINNEGO

Tel. 81 740 90 11
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
730 - 1800

 

REJESTRACJA PORADNI STOMATOLOGICZNEJ

Tel. 81 740 90 10
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
900 - 1800

 

REJESTRACJA PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Tel. 667 370 001
PONIEDZIAŁEK - WTOREK
1500 - 1900

PIĄTEK
800 - 1230

   
© TND