Świadczenia Poradni Lekarza Rodzinnego Medi Family udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru. Osoby ubezpieczone w NFZ mają prawo wyboru lekarza a także pielęgniarki i położnej POZ w poradniach mających podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ( dotyczy kobiet i chłopców do 3 miesiąca życia). Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.


Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ może mieć miejsce nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.


Pacjenci zapisując się do naszej placówki w deklaracji wpisują nazwisko konkretnego lekarza ale to nie ogranicza możliwości korzystania z usług i porad dowolnego lekarza rodzinnego, internisty bądź pediatry oraz z usług wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących w naszym POZ.


Aby jak najbardziej uprościć możliwość przystąpienia do Naszej Poradni Lekarza Rodzinnego zachęcamy do pobrania deklaracji wyboru z naszej strony, wydrukowania w takiej ilości jaką Państwo potrzebujecie.
Deklaracje należy wypełnić i przynieść podpisaną do rejestracji Poradni Lekarza Rodzinnego.

   
© TND